14 grudnia 2017 roku został ogłoszony nowy skład indeksu, który będzie obowiązywał przez kolejny rok. W indeksie RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie tzw. czynników ESG (z ang. environmental, social responsibility, corporate governance), czyli czynników środowiskowych, społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

Zakwalifikowanie PGE do RESPECT poprzedzone jest badaniem, w którym niezależny audytor, we współpracy z GPW w Warszawie, sprawdza dojrzałość spółki PGE w zakresie zarządzania czynnikami ESG. W proces badania angażują się wszystkie kluczowe spółki Grupy PGE.

PGE podchodzi odpowiedzialnie do zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz ciepła i związanego z tym oddziaływania na środowisko. Grupa dba o relacje z swoimi klientami, akcjonariuszami i kredytodawcami, jest także dobrym sąsiadem lokalnej społeczności. Podejmuje również szereg działań na rzecz najbliższego otoczenia swoich oddziałów w całym kraju, np. poprzez ogólnopolski program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w energetyce, Grupa współpracuje z lokalnymi władzami, środowiskami naukowymi, badawczymi i biznesem.

Uwzględnienie po raz kolejny PGE w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT to nie tylko wyróżnienie, ale również potwierdzenie wypełniania celów strategii biznesowej Grupy, czyli prowadzenia przez PGE biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie. Realizując inwestycje, PGE dba o otoczenie, społeczności lokalne oraz środowisko. Grupa dokłada wszelkich starań, aby wszystkie jej działania były prowadzone w sposób transparentny, w poszanowaniu dla partnerów biznesowych, instytucji, z którymi współpracuje oraz społeczności lokalnych wszędzie tam, gdzie prowadzi swoją działalność.

RESPECT – to zasady, którymi kierują się spółki notowane w RESPECT Index. Jest to skrót pierwszych liter z języka angielskiego:

Responsibility - Odpowiedzialność

Ecology - Ekologia

Sustainability - Zrównoważony rozwój

Participation - Wsółuczestnictwo

Environment - Środowisko

Community - Społeczności

Transparency - Przejrzystość 

 

gkpge_biuroPrasowe_site