Już po raz szósty Tygodnik „Polityka” wraz z firmą doradczą Deloitte wybrał laureatów Listków CSR. Organizatorzy przyznali w tym roku łącznie 64 Listki: Złote Listki CSR zdobyło 13 firm, Srebrne Listki CSR – 13 firm, Białe Listki CSR – 38 firm. Laureaci zostali wybrani na podstawie przeprowadzonej wśród firm ankiety na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Pytania formularza zostały przygotowane w oparciu o zagadnienia normy ISO 26 000. Dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Grupa PGE znalazła się wśród laureatów już po raz trzeci.

Działania Grupy PGE od lat pokazują zaangażowanie firmy i odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu. Otrzymywane wyróżnienia są nie tylko prestiżową nagrodą, ale przede wszystkim docenieniem dotychczasowego kierunku, w jakim zmierza Grupa PGE. Srebrny Listek CSR przyznany przez magazyn Polityka to podsumowanie kolejnego roku naszej pracy - powiedział Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dodatkowo w tegorocznej edycji firmy miały możliwość zgłoszenia odpowiedzi na pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) oraz swoich dobrych praktyk w tym obszarze. Przykłady realizowanych działań przesłało 56 firm, wśród których organizatorzy wyróżnili 10 najciekawszych inicjatyw – w tym także projekt realizowany przez Grupę PGE. O wyborze decydowały takie kryteria jak: długoterminowość działania, partnerstwo z innymi podmiotami, wkład w realizację celów SDGs i wpływ działań na otoczenie.

Docenienie naszych projektów na rzecz ochrony środowiska i czystego powietrza w Bydgoszczy to motywacja do realizowania kolejnych tego typu projektów. Współpracujemy z naszymi interesariuszami, żeby razem odpowiedzialnie móc wpływać na otoczenie. Mamy nadzieję, że działania Grupy PGE na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju będą dobrym przykładem dla innych organizacji i zachętą do wspólnych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Maciej Szczepaniuk.

„Srebrny Listek CSR” otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie. Dodatkowo istotnym elementem ich funkcjonowania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania pracownikami. O efektach swoich działań firmy te cyklicznie informują wszystkich interesariuszy.

 

gkpge_biuroPrasowe_site