Bohaterowie Powstania Warszawskiego, ikony czynu, zaangażowania i najwyższych wartości, są przez nas wspierani choćby poprzez fundowanie paczek świątecznych, które wielu kombatantów wzruszyły i były powodem do uśmiechu i radości. PGE sponsorowała także „Miasto 44”, które było kinowym przebojem, gromadząc blisko dwumilionowe audytorium, a także „Fajną Ferajnę” – obraz Powstania Warszawskiego pokazany oczami dzieci. Wspieramy również Muzeum Powstania Warszawskiego w organizowaniu Fotoplastikonu Warszawskiego, czyli lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży.

Pierwsza odsłona rozpoczętej dzisiaj kampanii podkreśla ten fakt. Na zdjęciu, które jest motywem przewodnim tej odsłony kampanii, widnieje wizerunek członka grupy rekonstrukcyjnej. Nie jest to historyczny uczestnik Powstania Warszawskiego. Członkowie grup rekonstrukcyjnych będą również występowali w kolejnych odsłonach kampanii, ponieważ w ramach mecenatu historycznego aktywnie wspieramy także i tę formę kultywowania pamięci o polskiej historii.

 

gkpge_biuroPrasowe_site