Tegoroczny kongres PowerPol odbywa się w dniach 29-30 stycznia. Podczas dwóch dni debat eksperci z całej Polski analizują sytuację sektora energetyczno-ciepłowniczego w Polsce.

W debacie zatytułowanej „Co się wydarzy w energetyce w 2018 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw”, która odbyła się 29 stycznia, wziął udział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.

Zarysowując perspektywy na rok 2018 r. Henryk Baranowski wspomniał, że nie będzie on gorszy, niż miniony rok 2017. Podkreślił jednocześnie, że PGE funkcjonuje sprawniej i efektywniej oraz, że przed Grupą stoi wyzwanie dużego programu konsolidacji aktywów EDF, które PGE przejęła od francuskiej firmy w zeszłym roku. Henryk Baranowski zaznaczył także wagę nowego systemu wsparcia dla kogeneracji, którego oczekują wszystkie grupy energetyczne, podkreślając, że decyzje podjęte w 2018 roku będą wpływać na kształt polskiego sektora energetyki w perspektywie 10-15 lat i należy brać to pod uwagę tworząc bieżące regulacje.

Henryk Baranowski wspomniał o największych projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach grupy, czyli nowych blokach energetycznych  w Elektrowni Opole i Elektrowni Turów, a także przygotowaniach do  budowy nowego bloku gazowego w Elektrowni Dolna Odra. Podkreślił również wagę inwestycji w sieć przesyłową, która w obliczu coraz bardziej wymagających warunków atmosferycznych determinuje bezpieczeństwo dostaw.

W dzisiejszej dyskusji na temat rynku sprzedaży i dystrybucji energii i gazu wziął udział Jan Mądrzak, wiceprezes zarządu PGE Obrót.

gkpge_biuroPrasowe_site