Niezmiernie cieszy nas uznanie organizacji reprezentującej licencjonowanych maklerów oraz doradców inwestycyjnych, która oceniła, że informacje zawarte w raporcie są ważne z punktu widzenia profesjonalnych inwestorów. Nagroda jest potwierdzeniem wysokiej jakości komunikacji Grupy PGE z inwestorami i szerokim otoczeniem interesariuszy – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Celem stworzenia kompleksowego internetowego „Raportu zintegrowanego Grupy PGE” było wyjście naprzeciw potrzebom informacyjnym szerokiego grona odbiorców i zaprezentowanie w sposób przejrzysty pakietu wiedzy o Grupie i jej działalności. Dlatego też przedstawione w raporcie treści zostały opracowane przez ekspertów z Grupy Kapitałowej PGE w taki sposób, by nie wymagały od użytkownika specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości.

W raporcie zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania profesjonalnych inwestorów, z którymi spotykamy się cyklicznie, odbywając ok. 200 spotkań w ciągu roku. Jednocześnie nasze raportowanie idzie o krok dalej – ujmuje nie tylko dane finansowe, ale prezentuje również społeczny, środowiskowy i ekonomiczny wpływ naszej Grupy na otoczenie, w którym działamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zrozumienie specyfiki branży, regulacji i otoczenia naszej działalności wymaga czasu i pogłębionych analiz, jednak wychodzimy temu wyzwaniu naprzeciw i prezentujemy w naszym raporcie dane w bardzo przystępnej dla każdego czytelnika formule – mówi Emil Wojtowicz, prezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Standardowe rozwiązania technologiczne, takie jak nowoczesny interfejs, animacje, infografiki, czy możliwość przeglądania na smartfonie, tablecie i komputerze stacjonarnym, to już stanowczo za mało. W edycji raportu PGE z danymi za rok 2016, oprócz zastosowania oczywistych już dziś rozwiązań komunikacji internetowej, położono szczególny nacisk na walory edukacyjne opublikowanych treści. W raporcie przedstawiono między innymi szeroką analizę otoczenia rynkowego i regulacyjnego oraz kompleksową diagnozę ryzyk działalności, zaprezentowano także cele na najbliższe lata wyznaczone w Strategii Grupy i ich realizację w 2016 roku. Raport zawiera wiele materiałów umożliwiających samodzielną analizę danych finansowych i operacyjnych Grupy PGE oraz rozbudowane materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania całego rynku energii elektrycznej. Znaleźć w nim można również krótkie wideo przedstawiające działalność Grupy PGE i jej osiągnięcia 2016 roku.

„The Best Annual Report 2016” to już dwunasta edycja konkursu, którego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Jego ideą jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek rynku regulowanego przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, podmiotów rynku kapitałowego, reprezentanci inwestorów giełdowych, środowiska akademickiego oraz dziennikarze ekonomiczni.

W ubiegłym roku w ramach XI edycji konkursu „The Best Annual Report 2015” PGE otrzymała trzecią nagrodę za najlepszy raport roczny, wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności Zarządu w kategorii „Przedsiębiorstwa” oraz wyróżnienie za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki.

Gala finałowa XII edycji konkursu odbyła się 19 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport zintegrowany PGE dostępny jest pod adresem: http://www.raportzintegrowany2016.gkpge.pl/

gkpge_biuroPrasowe_site