Organizatorem rankingu „Liderzy Filantropii” jest Forum Darczyńców. PGE Polska Grupa Energetyczna została wyróżniona za przekazanie na cele charytatywne 6 049 147 złotych, co dało jej trzecie miejsce w zestawieniu ogólnym i tym samym awans o jedno miejsce w stosunku do zestawienia z poprzedniego roku. Uczestnicy konkursu, w sumie 27 firm, przekazali w minionym roku na cele społeczne łącznie kwotę 64 080 041zł, przy czym kwota darowizn przekazanych przez firmy z pierwszej dziesiątki wyniosła 54 870 277 zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju, czego wyrazem jest m.in. angażowanie się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych. PGE wspiera projekty w zakresie ochrony zdrowia, ekologii, edukacji, kultury, sportu oraz pomocy społecznej. W 2011 roku firma powołała do życia Fundację PGE - Energia z Serca. Więcej informacji o projektach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonych przez PGE Polską Grupę Energetyczną można znaleźć w zakładce poświęconej CSR.

 


fot. K. Pacholak

gkpge_biuroPrasowe_site