Prezentacja zaktualizowanej strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE była kluczowym punktem obecności PGE na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy. W konferencji prasowej wzięli udział – prezes zarządu Henryk Baranowski oraz wiceprezes zarządu ds. handlu Bolesław Jankowski, którzy przedstawili najważniejsze punkty strategii, a także pozostali członkowie zarządu PGE, którzy odpowiadali na szczegółowe pytania dziennikarzy dotyczące jej treści. Tego samego dnia członkowie zarządu spotkali się również z analitykami w celu omówienia strategii i doprecyzowania jej założeń.

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, wziął także udział w dyskusji zatytułowanej „Megaprojekty, czyli krótka i długa perspektywa planowania w energetyce”. Wstęp do panelu wygłosił minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazując na reindustrializację jako cel nadrzędny inwestycji w megaprojekty. W dyskusji moderowanej przez Wojciecha Jakóbika (redaktor naczelny, biznesalert.pl), która skupiała się wokół odpowiedzi na pytanie o perspektywy i rozstrzygnięcie wyboru między tanią, czystą i bezpieczną energią, udział wzięli: Remigiusz Nowakowski (prezes zarządu, Tauron Polska Energia), Mirosław Kowalik (prezes zarządu, ENEA), Dariusz Kaśków (prezes zarządu, Energa) oraz Janusz Kowalski (wiceprezes zarządu, PGNiG). Podczas dyskusji Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, wskazywał na nowe bloki węglowe jako stabilne źródło energii i podkreślał rolę energetyki węglowej w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw.

Bolesław Jankowski, wiceprezes zarządu ę ds. handlu, wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pierwszym z nich był panel „Energia 4.0 dla przemysłu 4.0”, podczas którego uczestnicy analizowali rolę energii rozproszonej i rozwiązań "wyspowych" w reagowaniu na zmiany związane z czwartą rewolucją przemysłową. W dyskusji moderowanej przez Michała Rumińskiego (prezes zarządu, EEC Ventures), udział wzięli: Michał Kurtyka (podsekretarz stanu, Ministerstwo Energii), Jan Grimbrandt (dyrektor generalny i prezes zarządu, Boson Energy), Tomáš David (prezes zarządu, EP Energy), Paweł Smoleń (członek zarządu ds. energetyki i przemysłu, ERBUD) oraz Robert Szlęzak (wiceprezes zarządu, Park Naukowo-Technologiczny Energii).

Drugim z paneli dyskusyjnych z udziałem Bolesława Jankowskiego, wiceprezesa zarządu PGE ds. handlu, był panel zatytułowany „Regulacje czy innowacje? Co tak naprawdę zmienia sektor energetyczny?”. Podczas dyskusji paneliści analizowali znaczenie innowacji i nowych technologii dla rozwoju sektora energetycznego, którego przyszłość zależy jednocześnie od ścisłych ram regulacyjnych. W panelu dyskusyjnym, moderowanym przez Jarosława Wajera (EY), udział wzięli: Tadeusz Aziewicz (poseł na Sejm RP), Jarosław Dybowski (prezes zarządu, Vattenfall Energy Trading), Philippe Lanoizelee (dyrektor handlowy, Grupa Veolia w Polsce) oraz Piotr Zawistowski (wiceprezes zarządu ds. klienta i handlu, Tauron Polska Energia).

Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE ds. finansowych, był jednym z panelistów dyskusji pt. „Strategia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jako przykład współpracy spółek skarbu państwa”. W dyskusji poruszony został m. in. wątek wymiernych korzyści uczestników ubezpieczeń wzajemnych i modelu tego typu ubezpieczeń jako alternatywy dla komercyjnych ubezpieczeń. Słowo wprowadzające wygłosił Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa. Dyskusję z udziałem prezesów spółek Skarbu Państwa: Remigiusza Nowakowskiego (prezes zarządu, Tauron Polska Energia), Tomasza Stępnia (prezes zarządu, GAZ-SYSTEM), Sławomira Obidzińskiego (prezes zarządu, Węglokoks), Mikołaja Franzkowiaka (wiceprezes zarządu, ENEA) oraz Włodzimierza Kocona (wiceprezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego), poprowadzona została przez gospodarza panelu - Michała Krupińskiego, prezesa zarządu Grupy PZU.

Trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez portal branżowy WysokieNapiecie.pl, którego uczestnicy odpowiadali na pytanie „Czy Polskę stać na innowacje w energetyce?”. Udział w dyskusji z ramienia PGE wziął Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. rozwoju. W panelu prowadzonym przez Rafała Zasunia (redaktor naczelny, WysokieNapiecie.pl) wzięli udział także: Michał Kurtyka (podsekretarz stanu, Ministerstwo Energii), Jarosław Broda (wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju, Tauron Polska Energia), Mirosław Kowalik (prezes zarządu, ENEA) oraz Grzegorz Należyty (dyrektor generalny Power Divisions i członek zarządu, Siemens).

Uczestnicy Forum mogli odwiedzić stoisko PGE w pawilonie Polskiej Fundacji Narodowej, a także skorzystać ze sponsorowanej przez PGE strefy spotkań biznesowych w Pijalni Czekolady w Starym Domu Zdrojowym.

W XXVI Forum Ekonomicznym, które odbyło się w dniach 6-8 września w Krynicy-Zdrój, wzięło udział prawie 3,5 tys. uczestników z ponad 50 krajów. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmiał „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”. W ramach kilkunastu ścieżek programowych zorganizowano 6 sesji plenarnych oraz ponad 150 paneli dyskusyjnych, wykładów i debat.

Prezentacja strategii Grupy Kapitałowej PGE oraz spotkanie członków zarządu PGE z analitykami transmitowane były online, a ich zapis dostępny będzie na kanale korporacyjnym PGE w serwisie YouTube.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy:

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site