Prowadzona przez ARP Platforma Transferu Technologii to bank technologii, którego zadaniem jest połączenie potrzeb i oczekiwań przemysłu, nauki, wynalazców oraz sektora małych i średnich firm. Dostęp do platformy – zarówno dla oferujących swoje usługi, jak i zgłaszających zapotrzebowanie – jest bezpłatny. W bazie znajduje się już 500 rozwiązań technologicznych z 12 branż, a ich liczba stale rośnie. Wśród firm potencjalnie zainteresowanych nabyciem praw do innowacyjnych rozwiązań są takie spółki jak PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea, Grupa Lotos, KGHM Polska Miedź oraz Polska Grupa Zbrojeniowa.

W konferencji poświęconej Platformie Transferu Technologii zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która odbyła się 29 maja, wziął udział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa, przedstawiciele spółek z branży energetycznej (PGE i ENEA) oraz paliwowej (Lotos), a także przedstawiciele dużych marek o zasięgu globalnym (Phillips), firm z sektora MŚP oraz instytucji badawczych (Instytut Metali Nieżelaznych). Dyskusję panelową zatytułowaną „Model otwartych innowacji szansą rozwoju polskiej gospodarki” poprowadził Maciej Głogowski z radia Tok FM.

Teraz badania są bardziej podporządkowane nauce, a nie przemysłowi. Platforma ma szansę to zmienić, bo już na stracie ma przewagę w postaci tego, że stoi za nią publiczna agencja, jaką jest ARP – powiedział podczas konferencji Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE. Odnosząc się do zaangażowania PGE dodał również – W centrum strategii PGE jest innowacyjność, która ma wspierać nasze cele aspiracyjne. Wydaje mi się, że mamy dość unikalne podejście, biorąc pod uwagę skalę firmy, bo zbudowaliśmy własne narzędzie dedykowane naszemu biznesowi oparte na strategicznych dla PGE obszarach badań i rozwoju.

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site