Podczas pierwszego dnia Kongresu 590 z ramienia PGE w debatach wzięli udział: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, Monika Morawiecka, dyrektor Departamentu Strategii i Monika Krajewska, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, wziął udział w debacie zatytułowanej „Rewolucja w ciepłownictwie”. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował atuty i znaczenie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji oraz zarysował perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Wojciech Dąbrowski wspomniał także Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, która działa już w Rzeszowie i zgodnie z procesem integracji aktywów ciepłowniczych z początkiem 2019 r. przejdzie ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do spółki PGE Energia Ciepła.

Mamy nadzieję, że w ogólnokrajowej strategii energetycznej na najbliższe 20-30 lat, na którą czekamy, kogeneracja będzie miała odpowiednie miejsce i będzie w tej strategii silnie uwzględniona, bo jest ona efektywnym sposobem produkcji energii i ciepła w jednym procesie  – powiedział Wojciech Dąbrowski podczas swojego wystąpienia.

W panelu zatytułowanym „Polska gospodarka 4.0 – priorytety rozwojowe” wzięła udział Monika Morawiecka, dyrektor Departamentu Strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  Podczas dyskusji podkreślała znaczenie działań na rzecz niwelowania cyfrowych plam, jednocześnie zaznaczyła, że Polska robi w tej dziedzinie duże postępy. Z cyfryzacją nie jest tak źle jak zwykło się mawiać. To już dzisiaj ponad 6 proc. polskiego PKB. Co można zrobić więcej? Należy przełamywać barierę mentalną w nas samych, którą dobrze opisuje powiedzenie „wywarzać otwarte drzwi”.  Musimy nauczyć się korzystania z wiedzy, która jest już dostępna na rynku. Widzę tutaj dużą rolę administracji, która powinna te działania wspierać – powiedziała Monika Morawiecka.

Monika Krajewska, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE Polskiej Grupy Energetycznej, wzięła udział w dyskusji na temat roli spółek Skarbu Państwa w promocji Polski, która odbyła się w Strefie Debat Kongresu 590. Polskie firmy są duże i mają wielki potencjał, choćby w obszarze innowacyjności. Możemy mocno wspierać budowanie wizerunku Polski i aktywnie to robimy, m.in. za pośrednictwem organizacji branżowych – powiedziała Monika Krajewska. Za aktywną rolą spółek Skarbu Państwa w tym obszarze opowiedział się także Marek Wróbel, prezes zarządu Fundacji Republikańskiej, który podkreślał, że tylko spółki pozostające pod kontrolą państwa mają środki i narzędzia do prowadzenia takich działań i jest to wpisane w ich misję.

Drugiego dnia Kongresu 590 przedstawiciele Grupy PGE wystąpią w dwóch panelach. W debacie zatytułowanej „Polityka klimatyczna i jej wpływ na Polskę” weźmie udział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a w debacie „Smartcity, transport i czyste powietrze” Grupę PGE będzie reprezentował Tomasz Jarmicki, prezes zarządu PGE Nowa Energia.

gkpge_biuroPrasowe_site