IPSB czyli Internetowy Polski Słownik Biograficzny to bezpłatna multimedialna encyklopedia prezentująca biogramy postaci, które miały znaczący wpływ na historię Polski. Serwis dostępny pod adresem www.ipsb.nina.gov.pl bazuje na 49-tomowym Polskim Słowniku Biograficznym wydawanym od 1935 roku przez Instytut Historii PAN. Oprócz biogramów w serwisie znajdują się również materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci. Materiały audiowizualne dołączone do biogramów pochodzą m.in. z zasobów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, i Filmoteki Narodowej.

IPSB docelowo prezentować będzie 27 300 biogramów znajdujących się w wersji papierowej słownika. Obecnie zawiera on prezentację ok. 4 800 biogramów. Internetowy Polski Słownik Biograficzny ma być praktycznym narzędziem i rzetelnym źródłem wiedzy dla wszystkich poszukujących informacji na temat historii i kultury Polski.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny jest projektem Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA), którego misją jest budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i dostępności narodowego dziedzictwa audiowizualnego. Mecenasem IPSB jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Słownik został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Partnerami projektu są Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

gkpge_biuroPrasowe_site