Pozostałych klientów będących odbiorcami końcowymi informujemy, że spółka PGE Obrót pracuje nad tym, aby wprowadzić modyfikacje wynikające z nowych warunków prawnych w możliwie jak najszybszym czasie, m.in. dostosowując systemy obsługowe i rozliczeniowe.

Zgodnie z ustawą, zmiany umów zostaną zakomunikowane klientom do 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.

gkpge_biuroPrasowe_site