Zainaugurowane w 2007 roku w Oddziale Warszawa regionalne „Forum energetyczne” to jedno najważniejszych wydarzeń dedykowanych samorządowcom organizowanych przez PGE Dystrybucja. Tegoroczne pierwsze Forum samorządowe odbyło się 28. kwietnia w Białymstoku. Podczas spotkania z samorządami z terenu działania Oddziału Białystok dużo uwagi poświęcono sposobom regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasadom regulacji stanu prawnego gruntów przy wykorzystaniu instytucji "służebności przesyłu". W czasie Forum dyskutowano także o działalności OSD. Zwrócono szczególną uwagę na procedurę zmiany sprzedawcy oraz zagadnienia dotyczące nielegalnego poboru energii elektrycznej i kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych. Samorządowcy mogli również dowiedzieć się jak energetycy postępują w przypadku wystąpienia masowych awarii sieci elektroenergetycznej oraz poznać plany inwestycyjne Oddziału.

Samorządowcy podkreślali, że inwestycje w sieć przesyłową, które prowadzi Oddział oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynosi wszystkim ogromne korzyści. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy byli zgodni, że postępująca poprawa wskaźników ciągłości zasilania wpłynie na pozytywny wizerunek regionu, a przede wszystkim na jakość życia mieszkańców.

Kolejne spotkania w ramach cyklu regionalnych „For Energetycznych” odbędą się na terenie oddziału łódzkiego (maj), warszawskiego (czerwiec) oraz w Kielcach (wrzesień).

Realizując politykę społecznie odpowiedzialnego partnera PGE Dystrybucja zaprasza także przedstawicieli samorządów lokalnych do udziału w swoich sztandarowych akcjach CSR: „Energetyczny tornister” i „Las pełen energii”. Wspiera również finansowo organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych skierowanych do mieszkańców miast i gmin z obszarów swojego działania.

gkpge_biuroPrasowe_site