W Wojciechowicach, przemysłowej dzielnicy Ostrołęki, powstała nowa napowietrzna stacja 110/15 kV, linie zasilające i sieć teletechniczna, które zagwarantują niezawodności dostaw prądu dla odbiorców i możliwość przyłączania do sieci nowych obiektów.

Zrealizowaliśmy kolejną ważną inwestycję w województwie mazowieckim, której celem jest przede wszystkim poprawa niezawodności zasilania odbiorców. Nowa stacja pozwoli odciążyć istniejące urządzenia stacyjne wybudowane na początku lat 70-tych, przede wszystkim starą, mocno obciążoną stację w Goworkach, która dzięki temu będzie mogła zostać zmodernizowana – Andrzej Adamczyk, dyrektor Departamentu Inwestycji PGE Dystrybucja.

Sprawna realizacja inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy z lokalnym samorządem i wcześniejszemu uwzględnieniu odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego.

W październiku bieżącego roku PGE Dystrybucja uruchomiła natomiast nowoczesną bezobsługową stację przesyłową w podwarszawskim Nadarzynie. Inwestycja była kluczowa dla dalszego szybkiego rozwoju ekonomicznego tej części aglomeracji warszawskiej. Zagwarantowała wysokie standardy jakościowe energii elektrycznej płynącej do istniejących i powstających firm.

W całym 2015 r. na inwestycje w infrastrukturę energetyczną na Mazowszu, tj. budowę linii, czterech stacji wysokiego napięcia, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia, PGE Dystrybucja przeznaczy ponad 300 mln zł. Celem prowadzonych inwestycji jest zwiększenie pewności i jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci i ulepszenie jej stanu technicznego, zmniejszenie ryzyka powstania awarii oraz zwiększenie przepustowości linii związanej z przyłączaniem nowych odbiorów.

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site