Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy zgromadził czołowych przedstawicieli świata biznesu, gospodarki, nauki i polityki. Przez dwa dni osią dyskusji, wykładów i prezentacji są sprawy istotne dla przyszłości polskiej gospodarki, czyli branże, firmy i instytucje, które swoją działalnością w kluczowy sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.  Wśród tematów paneli dyskusyjnych znalazły się energetyka, infrastruktura i transport, innowacyjność i nauka, bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego oraz bezpieczeństwo narodowe, środowiska i cyberprzestrzeni.

Osią debaty dotyczącej przyszłości energetyki, która odbyła się pierwszego dnia Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, były przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne i modele ich finansowania, innowacyjne rozwiązania technologiczne w obszarze energetyki oraz rola regulacji w procesie inwestycyjnym. Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, wskazywał w tym kontekście m.in. na konieczność zabezpieczenia dostaw energii. Zwrócił uwagę, że PGE zawarła w swojej strategii ambitny cel redukcji, w perspektywie 2020 r., przerw w dostawach energii elektrycznej oraz ograniczanie częstości przerw na odbiorcę o 56 proc. w obu przypadkach. Zapowiedział także, że aby się osiągnąć ten cel Grupa zainwestuje w segmencie dystrybucji około 8 mld złotych.

Podczas dyskusji Henryk Baranowski wskazał także na konieczność przekształcenia funkcjonującego obecnie jednotowarowego rynku energii na dwutowarowy – gwarantujący dostępność energii i mocy. Podkreślił jednocześnie, że tylko takie rozwiązanie pozwoli Grupie PGE, która jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego kraju, na zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.  

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, który odbywa się w dniach 19-20 października w Siedlcach, zorganizowało Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy Miasta Siedlce. Partnerem wydarzenia jest PGE Polska Grupa Energetyczna.  

gkpge_biuroPrasowe_site