Farmy wiatrowe pozwalają w czysty i ekologiczny sposób wytwarzać energię elektryczną. Ich odpowiedzialna eksploatacja zakłada również monitorowanie i minimalizowanie wpływu na środowisko, w tym żyjące na danym obszarze ptaki. Po uruchomieniu farm prowadzone są badania na temat aktywności ptaków w pobliżu turbin, mające na celu określenie m.in. kierunku i pułapu przelotów. Zainstalowanie Multirejestratorów, które obecnie znajdują się w fazie testów, ma na celu zautomatyzowanie tych badań. Dane zbierane będą praktycznie bez przerwy. Rola specjalisty ornitologa będzie polegała na przeprowadzeniu analiz oraz wyciąganiu wniosków na podstawie zebranych informacji. Moduły Multirejestratora będą montowane na wieży elektrowni. Na podstawie danych z kamer wizyjnych oraz radaru system będzie zbierał i systematyzował informacje o kierunku i wysokości przelotów. System umożliwia także automatyczne rozpoznawanie ptaków i przypisywanie ich do grup lub gatunków. Dodatkowo jest to system samouczący się, co oznacza, że wraz ze wzrostem ilości zebranych dane jego skuteczność będzie sukcesywnie wzrastać. PGE Polska Grupa Energetyczna planuje na przełomie marca i kwietnia zainstalowanie pierwszego urządzenia na jednej ze swoich turbin. Po przeprowadzeniu wstępnych testów, kalibracji i weryfikacji działania urządzenia, które potrwają około miesiąca, planowany jest montaż systemu na kolejnych turbinach. PGE w dalszej perspektywie planuje instalacje Multirejestratora na innych farmach oraz wspólnie z Bioseco rozwój jego możliwości. Jedną z możliwych funkcjonalności, której wprowadzenie rozważa się w przyszłości, jest również rozwój systemu automatycznego monitoringu nietoperzy. PGE Polska Grupa Energetyczna posiada 10 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 311 MW. Do końca 2015 roku planuje uruchomić kolejne 4 farmy wiatrowe na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej 218 MW. 

gkpge_biuroPrasowe_site