Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował odznaczeniami wybitne osobistości polskiego życia publicznego, które w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 26 czerwca w Pałacu Prezydenckim, odznaczenia wręczono kilkunastu zasłużonym mecenasom kultury. Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 r. Nadawany jest za szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w zakresie umacniania suwerenności i obronności kraju, rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną oraz za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Order przyznawany jest przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, której przewodniczy Prezydent RP występujący w roli Wielkiego Mistrza Orderu.

gkpge_biuroPrasowe_site