Zabierając głos w dyskusji na temat kształtu polskiego sektora energetycznego Marek Woszczyk zwrócił uwagę na europejski charakter rynku energii.

- On już jest coraz mniej krajowy i podlega coraz intensywniejszej integracji. Najbardziej widoczne jest to w obszarze pozyskiwania finansowania. PGE konkuruje dziś o kapitał na rynku na równi z europejskimi gigantami z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Tymczasem instytucje finansowe chętniej rozmawiają z większymi firmami. Głos większego jest lepiej słyszalny – powiedział Marek Woszczyk.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił również, że pozycja negocjacyjna w rozmowach dotyczących pozyskiwania kapitału do realizacji inwestycji przekłada się na koszt jego pozyskania, a ten z kolei znajduje odzwierciedlenie w cenach energii elektrycznej.

- To bardzo konkretny, kosztowy wymiar osiągania efektu skali – podsumował Marek Woszczyk.

Z kolei w swoim inauguracyjnym wystąpieniu Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa, zwrócił uwagę, że Polska jest dzisiaj przez sąsiadów i dalsze otoczenia stawiana jako wzór życia gospodarczego, jest także obiektem zazdrości jeśli chodzi umiejętność zachowania swoistego balansu rozwoju gospodarczego.

Konferencja „25 lat przemian gospodarczych w Polsce” odbyła się 27 kwietnia w Rzeszowie. Uczestniczyli w niej ministrowie Skarbu Państwa z ostatnich lat oraz prezesi największych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

gkpge_biuroPrasowe_site