Oprócz specjalnej oferty sprzedaży energii elektrycznej, gdzie korzystna jest nie tylko cena, ale także dogodny dla klienta okres gwarancji tej ceny, zapewniający ochronę przed podwyżkami opłat za energię (do końca czerwca 2019 roku albo do końca czerwca 2020 roku), w pakiecie „Bezpiecznie z PGE” klient otrzymuje ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku dostarczane przez LINK4. Połączenie usługi dostawy energii elektrycznej z ubezpieczeniem mienia jest dobrym przykładem klasycznego programu affinity, łączącego dwie komplementarne usługi.

Ubezpieczenie obejmuje kradzież z włamaniem posiadanego przez ubezpieczonego mienia w miejscu dostawy energii elektrycznej oraz rabunek mienia osobistego należącego do ubezpieczonego na terenie Polski. Suma ubezpieczenia wynosi 5 tys. zł. i jest automatycznie odnawiana w każdym kolejnym okresie ubezpieczenia. 

Oferta skierowana jest do gospodarstw domowych z obszaru całej Polski i obowiązuje w okresie od 22 maja do 30 czerwca 2017 roku. Wyboru pakietu „Bezpiecznie z PGE” klienci mogą dokonać w każdym ze stacjonarnych oddziałów PGE Obrót lub kontaktując się z firmą telefonicznie albo przez e-mail.

gkpge_biuroPrasowe_site