W raporcie znaleźć można zestawienie i opis praktyk w obszarze innowacji podejmowanych przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. energetycznej, telekomunikacyjnej czy transportowej. Znalazły się w nim również informacje o tym, jak wygląda zarządzanie projektami innowacyjnymi w Grupie PGE, jakie projekty i inicjatywy są obecnie realizowane, a także na czym polega wymiana wiedzy i innowacji wewnątrz organizacji oraz w jaki sposób budowane są relacje i współpraca PGE z jednostkami naukowymi.

Innowacyjność jest kluczowym elementem strategii rozwoju Grupy PGE i łączy wszystkie pozostałe cele biznesowe. Innowacyjne podejście pozwala na dostosowanie firmy do zachodzących na rynku zmian we wszystkich obszarach działalności Grupy PGE, tj.: wydobycia, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Opracowanie zostało zrealizowane przez Fundację Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem publikacji jest przedstawienie działań badawczo-rozwojowych prowadzonych na polskim rynku oraz promocja innowacyjności w prowadzeniu biznesu wśród firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zobacz cały raport.

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site