Tygodnik „Polityka” wraz z firmą doradczą Deloitte po raz siódmy wybrał laureatów Listków CSR. W tym roku w konkursie wzięło udział aż 115 przedsiębiorstw (w 2017 r. było ich 111, a w 2016 r. 104). Organizatorzy przyznali w tym roku łącznie 66 Listków (o dwa więcej niż w ubiegłym roku): Złote Listki CSR zdobyło 9 firm (w ostatniej edycji 13), Srebrne Listki CSR powędrowały do 21 firm (w ubiegłym roku było to 13 firm), Białe Listki CSR – 36 firm (o dwa mniej niż w ubiegłym roku). Laureaci zostali wybrani na podstawie przeprowadzonej wśród firm ankiety na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Pytania formularza zostały przygotowane w oparciu o zagadnienia normy ISO 26 000. Dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Grupa PGE znalazła się wśród laureatów już po raz czwarty.

Dodatkowo w tegorocznej edycji firmy miały możliwość zgłoszenia odpowiedzi na pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) oraz swoich dobrych praktyk w tym obszarze. Firmy zgłosiły aż 111 takich inicjatyw (dla porównania w ubiegłym roku było to 56), spełniające przede wszystkim cel 4, 10 oraz 11 SDGs, czyli odpowiednio: edukacja na wysokim poziomie, eliminacja nierówności oraz zrównoważone miasta i społeczności. Pozostałe nagrodzone przez jury dobre praktyki to działania firm z zakresu zaangażowania społecznego, zarządzania zasobami ludzkimi, a także działania optymalizujące procesy biznesowe.

„Srebrny Listek CSR” otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie. Dodatkowo istotnym elementem ich funkcjonowania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania pracownikami. O efektach swoich działań firmy te cyklicznie informują wszystkich interesariuszy.

gkpge_biuroPrasowe_site