Podtrzymanie ratingu przez Fitch potwierdza pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy. Przyjmujemy to z satysfakcją, jednak zdajemy sobie sprawę, że w najbliższym czasie czekają nas znaczące wydatki inwestycyjne, które przyczynią się do zmiany profilu finansowego Grupy PGE. Dlatego utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym wysokim poziomie będzie jednym z naszych najważniejszych celów na kolejne lata – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak podała agencja w komunikacie, najnowszy rating uwzględnia już wydatki związane z transakcją zakupu przez Grupę PGE aktywów EDF w Polsce, która ma się zakończyć do końca roku. Agencja ocenia, że przyczyni się to do zwiększenia działalności Grupy PGE w częściowo regulowanym segmencie ciepłowniczym, który uznawany jest za bardziej przewidywalny, niż segment produkcji energii elektrycznej.

Dla oceny wiarygodności kredytowej istotny był również plan wydatków inwestycyjnych, który –  w opinii agencji – jest obecnie na relatywnie wysokim poziomie, ale w kolejnych latach będzie się stopniowo zmniejszał. Agencja zauważa również ryzyko spadku marży w segmencie produkcji energii elektrycznej w średnim okresie. Ocena odzwierciedla jednak silną pozycję rynkową PGE jako największego producenta energii w Polsce osiągniętą dzięki niższym kosztom produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i relatywnie nowoczesnej flocie wytwórczej.

Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 9 miesięcy 2017 r. szacunkowe zadłużenie netto na 30 września 2017 r. wyniosło około 4,276 mld złotych, a wskaźnik stosunku długu netto do EBITDA za ostatnie 12 miesięcy szacowany jest na ok. 0,5.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Fitch oraz Moody’s. Rating agencji Moody’s również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: Baa1 z perspektywą stabilną.

 

gkpge_biuroPrasowe_site