Marek Woszczyk mówiąc o polityce energetycznej Unii Europejskiej stwierdził również, że dla nowych krajów Unii istotne są mechanizmy kompensacyjne, które pozwalają nam dostosowywać się w tempie adekwatnym do zasobów, którymi dysponujemy. Podkreślał, że istotne jest, by te przemiany były optymalne pod względem kosztowym. Dodał, że technologie pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych tanieją coraz szybciej.

Zwiększenie swobody wewnątrz Unii Europejskiej w polityce klimatycznej i energetycznej postulował Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.– Inwestycje w energetyce są podejmowane pod presją olbrzymiego ryzyka, ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Powinien być większy margines dla krajów członkowskich dla ustalania własnej polityki klimatycznej i budowania własnego miksu energetycznego – stwierdził.

Dominique Ristori, dyrektor generalny ds. energii w Komisji Europejskiej powiedział natomiast, że energia, przemysł i klimat powinny się wzajemnie wzmacniać. Podkreślił, żepolityka energetyczna nie może być zredukowana do wymiaru przemysłowego i nie można zaniedbywać wymiaru środowiskowego. Tak samo jednak nie może być ona zredukowana tylko do wymiaru środowiskowego. Z jego wypowiedzi wynikało, że Komisja Europejska chce równoważyć konkurencyjność przemysłu energetycznego z wdrażaną polityką klimatyczną.

W UE wiele się robi, by zwiększać udział energetyki odnawialnej i zmniejszać emisję CO2. Świeże, nowoczesne spojrzenie na energetykę – tak, ale najpierw zadbajmy o fundamenty energetyki. Często się mówi na przykład o kosztach emisji, ale my, na Litwie w pierwszej kolejności pytamy, czy energia jest w ogóle dostępna. Bo najdroższa energia to taka, której nie ma, kiedy potrzebują jej konsumenci. Litwa to, być może, jeden z krajów najbardziej narażonych na ryzyko energetyczne. Dla nas niezbędne jest zatem najpierw zyskanie pewności dostaw energii, dopiero drugim krokiem jest rozwój systemu energetycznego – powiedział Rokas Masiulis, minister energetyki Litwy.

Podczas sesji paneliści zastanawiali się także nad strategią budowy unii energetycznej oraz nad ideą europejskiej solidarności energetycznej w kontekście bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego.

źródło zdjęć: Europejski Kongres Gospodarczy [www.eecpoland.eu]

gkpge_biuroPrasowe_site