Uroczystość „Polska Energia w 100-lecie Niepodległości” została zorganizowana  pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Energii, Marszałków Sejmu i Senatu przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli wszystkich sektorów związanych z wydobyciem, produkcją, dystrybucją i przesyłem energii.

Uroczystość miała szczególne znaczenie dla wielu pracowników sektora energetyki i górnictwa, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami w uznaniu szczególnych zasług nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz ministerialnymi odznaczeniami „Za zasługi dla energetyki”, „Za zasługi dla górnictwa RP” i „Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego”. Wśród odznaczonych przez Ministra Energii znaleźli się energetycy z Grupy Kapitałowej PGE – pięciu pracowników spółki PGE GiEK, trzech pracowników PGE Dystrybucja i dwóch pracowników PGE Energia Ciepła. 

Na co dzień pracownicy sektora energii pozostają w cieniu. Jednak to ich praca zapewnia nam bezpieczeństwo i sprawnie działającą gospodarkę. Bez ich wysiłku nie mógłby funkcjonować żaden zakład, fabryka czy gospodarstwo domowe, a tym samym nie byłby możliwy rozwój gospodarki – powiedział podczas uroczystości Krzysztof Tchórzewski, minister energii. W swoim przemówieniu, podkreślił, że od początku istnienia polskiego sektora energii, który powstał 100 lat temu, podstawą jego działalności byli ludzie, którzy na co dzień pracują przy wydobyciu surowców, wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii. – 100-lecie odzyskania Niepodległości to wspaniała okazja do podziękowań dla pracowników tej branży. Cieszę się, że możemy uhonorować służbę wszystkich tych, którzy kontynuują piękną tradycję tej niezwykle ważnej dla społeczeństwa pracy – dodał.

gkpge_biuroPrasowe_site