Grupa PGE po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który w tym roku odbył się w dniach 14-16 maja. 

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej wziął udział w dwóch debatach eksperckich. Podczas panelu pt. „Energetyka w Europie. Dylematy i wyzwania”, z udziałem m.in. ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, dyskutowano na temat trendów kształtujących obraz europejskiej energetyki, w tym na temat zapotrzebowania na energię i jej podaży, a także funkcjonowania poszczególnych systemów krajowych. Kolejnym z paneli dyskusyjnych, w których wziął udział Henryk Baranowski, prezes PGE, był panel pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio i długoterminowej” organizowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej.  W debacie, w której udział wziął również minister energii Krzysztof Tchórzewski, omawiano m.in. wpływ rynku mocy na poprawę krajowego bezpieczeństwa energetycznego, poruszono także kwestię wpływu polityki klimatycznej UE na niezależność energetyczną Polski.

W panelach dyskusyjnych, które odbyły się podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wzięli także udział: Paweł Śliwa – wiceprezes zarządu PGE ds. innowacji, Monika Morawiecka – dyrektor Departamentu Strategii PGE i członek  Rady Zarządzającej PKEE, oraz Wojciech Lutek – prezes zarządu PGE Dystrybucja.

gkpge_biuroPrasowe_site