Przedstawiciele PGE Polskiej Grupy Energetycznej wezmą udział w charakterze ekspertów w kilku kluczowych dyskusjach. Prezes zarządu PGE, Marek Woszczyk, zabierze głos między innymi w debacie zatytułowanej „Energia, przemysł, klimat, czyli trzy w jednym”. Dyskusja prowadzona przez Wojciecha Kuśpika, prezesa zarządu PTWP, oscylować będzie wokół wpływu unijnej polityki ochrony klimatu na konkurencyjność gospodarki, idei solidarności energetycznej, strategii budowy unii energetycznej, zależności między reindustrializacją a standardami ochrony środowiska oraz wizji przeniesienia całościowego myślenia o gospodarce i klimacie do europejskich regulacji. W dyskusji, obok Marka Woszczyka – prezesa zarządu PGE, udział wezmą m.in.: Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu, Rokas Masiulis – Minister Energetyki na Litwie, Thierry Doucerain – prezes zarządu, EDF Polska, Dariusz Lubera – prezes zarządu, TAURON Polska Energia oraz Krzysztof Zamasz – prezes zarządu, ENEA. Marek Woszczyk weźmie udział także w dyskusji moderowanej przez Jerzego Buzka, zatytułowanej „Unia Energetyczna – konkurencyjna, bezpieczna i zrównoważona energia dla europejskiego przemysłu”. Dyskusję z udziałem ekspertów poprzedzi wystąpienie Miguel Arias Cañete – Komisarza UE ds. Działań w Dziedzinie Klimatu i Energii. W dyskusji zatytułowanej „Liderzy innowacyjności” weźmie natomiast udział wiceprezes zarządu PGE, Dariusz Marzec. Odpowiedzi na pytanie o to co decyduje w dziedzinie innowacyjności, czy otoczenie regulacyjne sprzyja innowacjom oraz jakie wybrać mechanizmy dzielenia odpowiedzialności i benefitów między partnerami, spróbują znaleźć przedstawiciele biznesu i administracji. Obok przedstawiciela PGE w dyskusji głos zabiorą m.in.: Bożena Lublińska-Kasprzak – prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Aleksandra Magaczewska – prezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu, Pablo Hofelich – chief operating officer, Hitachi Europe oraz Adam Leszkiewicz – prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Dyskusja moderowana będzie przez Pawła Tynela, lidera Grupy Zarządzania Innowacjami EY. Europejski Kongres Gospodarczy postrzegany jest jako forum jednej z najbardziej opiniotwórczych dyskusji o przyszłości Europy. Oprócz zagadnień z pogranicza energetyki, przemysłu i klimatu, wśród wiodących tematów siódmej edycji EKG znajdą się również: program inwestycyjny Unii Europejskiej, rola państwa w gospodarce, wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki i kierunki rozwoju oraz obszar odpowiedzialnego biznesu. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największe spotkanie ludzi biznesu, polityki i nauki w tej części Europy. W ciągu trzech dni zorganizowanych zostanie blisko 100 debat, spotkań i imprez towarzyszących, w których udział weźmie sześć tysięcy gości z całego świata. O kwestiach kluczowych dla rozwoju Europy dyskutować będą jak co roku komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy. Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w nowopowstałym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Partnerem głównym wydarzenia jest po raz kolejny PGE Polska Grupa Energetyczna. 

gkpge_biuroPrasowe_site