W trzyetapowej rozgrywce reprezentanci PGE pokonali ponad 300 innych drużyn i w kwietniu będą reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata, które odbędą się w chińskim Macao. Zespół tworzą: Sławomir Sztrajt (Departament Zarządzania Handlem), Tomasz Szabluk (Departament Ryzyka), Paweł Stawski (Departament Zarządzania Handlem) oraz Sebastian Maciejewski (Departament Ryzyka). Reprezentanci PGE brali udział w konkursie po raz drugi – w ubiegłym roku zdobyli tytuł wicemistrza, zajmując drugie miejsce na podium.

Do ścisłego finału dotarł jeszcze jeden zespół Grupy Kapitałowej PGE, który w finałowej rywalizacji zajął wysokie, czwarte miejsce. Reprezentanci spółki PGE Systemy w składzie: Konrad Cichosz, Grzegorz Kamiński, Katarzyna Smolińska, Paweł Żukowski, startowali w rozgrywkach po raz pierwszy.

Krajowy finał 16. polskiej edycji konkursu Global Management Challenge odbył się 9 marca. Na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spotkało się osiem najlepszych zespołów – pięć drużyn firmowych oraz trzy studenckie. Przez cały dzień drużyny rywalizowały ze sobą zarządzając wirtualnymi spółkami, co obejmowało działania z zakresu: prognozowania popytu, planowania podaży, optymalizacji sprzedaży na poszczególne rynki, szczegółowej analizy konkurencji, analizy finansowej, wyliczania wydatków na marketing i R&D, planowania produkcji oraz jakości, zamawiania surowców na rynkach terminowych, optymalizacji zatrudnienia, balansowania dźwignią finansową, manipulowania ceną akcji poprzez ich emisję bądź odkup i wypłacania dywidend oraz ostatecznego wyliczania wyniku finansowego na koniec kwartału. Uczestnicy GMC mogli sprawdzić się w rywalizacji na wirtualnym międzynarodowym rynku, rozwijając tym samym umiejętność skutecznej komunikacji, pracy w zespole, planowania strategicznego, analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji w średnim i długim okresie.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pucharów odbyło się 10 marca 2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.

gkpge_biuroPrasowe_site