Oficjalne uroczystości zorganizowane zostały w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bełchatowie, sercu polskiego sektora węgla brunatnego. Administrację szczebla rządowego podczas górniczego święta reprezentowali przedstawiciele Rządu RP na czele z Antonim Macierewiczem – Ministrem Obrony Narodowej, posłowie i senatorowie, liczni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Henrykiem Baranowskim oraz prezesem zarządu PGE GiEK – Sławomirem Zawadą.

Uroczystość poprzedziła minuta ciszy w związku z tragicznymi wydarzeniami w kopalni KGHM Rudna. Następnie Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik, doradca i przedstawiciel Prezydenta RP, odczytała list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości oraz wszystkich górników. Z kolei Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej, w swoim okolicznościowym wystąpieniu, podkreślił rolę węgla w zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, które składa się na zachowanie ogólnego bezpieczeństwa i suwerenności Polski. 

Każdy z nas, tu obecnych, wie, że bez ciężkiej pracy górników trudno byłoby mówić o funkcjonowaniu sektora elektroenergetycznego oraz bezpieczeństwie energetycznym Polski. Z węglem brunatnym, ale również kamiennym Polskę wiąże wielowiekowa tradycja. W tym czasie, mimo różnych wyzwań stojących przed sektorem, historia pokazała, że surowiec ten jest na stałe związany z naszym krajem. – powiedział podczas wystąpienia w Bełchatowie Henryk Baranowski - Przekonanie o niezwykłej roli górnictwa odzwierciedlone zostało w najnowszej strategii Grupy Kapitałowej PGE, w której zakładamy rozwój energetyki konwencjonalnej wykorzystującej zarówno węgiel brunatny, jak i kamienny. Jednakże przyszłość górnictwa kreowana jest już dziś. Budujemy nowe, wysokosprawne bloki węglowe, które spełniają najostrzejsze wymagania środowiskowe. Dwie nowe instalacje w Opolu są gotowe w ponad 60 procentach. Praca wre także w Turowie, przy budowie nowego bloku na węgiel brunatny. Mam nadzieję, że regulacje krajowe również wyjdą naprzeciw potrzebom sektora i już niedługo zostanie wprowadzony rynek mocy dający realny impuls do budowy kolejnych mocy wytwórczych 

Z okazji górniczego święta podczas uroczystości wręczono również odznaczenia osobom, które swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpisały się na trwale w historię polskiego górnictwa odkrywkowego. Obchody tegorocznej Barbórki w Bełchatowie zakończyły się częścią artystyczną oraz tradycyjnym, górniczym poczęstunkiem.

gkpge_biuroPrasowe_site