Relacje Inwestorskie PGE: trzecie w Polsce, wysoko w Europie

Relacje Inwestorskie PGE (RI PGE) zajęły trzecie miejsce w rankingu relacji inwestorskich prowadzonych przez polskie spółki w 2013 r. Badanie zostało przeprowadzone przez IR Magazine. Wysoką pozycję RI PGE zajęły także w skali europejskiej – szóste miejsce wśród 27 spółek sektora elektroenergetycznego na Starym Kontynencie. W kategorii Corporate governance and disclosure policy RI PGE zajęły najwyższe miejsce wśród polskich firm i bardzo wysokie, bo aż 8 miejsce w Europie.

PGE Obrót S.A. na pierwszym miejscu

W rankingu Największych Firm Podkarpacia „Złota Setka" PGE Obrót S.A. zajęła niekwestionowane pierwsze miejsce uzyskując w 2013 r. ponad 13,5 mld zł przychodów ze sprzedaży. Ranking organizowany jest już od 13 lat. Pierwsze edycje konkursu odbywały się z inicjatywy Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od ośmiu lat patronat nad wydarzeniem objął dziennik Nowiny.

PGE Dystrybucja największą firmą Lubelszczyzny

W rankingu 100 największych firm Lubelszczyzny organizowanym przez Dziennik Wschodni, PGE Dystrybucja zwyciężyła w pięciu kategoriach: Największa Firma, Największy Inwestor, Firma z Największym Zyskiem Brutto oraz Największy Pracodawca.

Mecenas Sportu Wolnej Polski

GK PGE została uhonorowana w plebiscycie "Sportowy Sukces 25-lecia Wolnej Polski". Nagrodę przyznano z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca. Laureatami zostały osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozsławienia Polski w świecie sportu, oraz budowały jej tożsamość na tym polu. Nagrodę przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki, Telewizja Polska oraz Przegląd Sportowy.

Nagroda dla PGE za program Akademia PGE

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała nagrody w konkursie "Świadomy Pracodawca" PARP uhonorował PGE za program Akademia PGE – projekt szkoleniowy podnoszący kompetencje pracowników, zrealizowany przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013. Akademia PGE jest największym jak do tej pory projektem szkoleniowym zrealizowanym dla pracowników wszystkich linii biznesowych Grupy PGE. Przez ponad dwa lata niemal cztery tysiące pracowników różnego szczebla podnosiło swoje kompetencje w obszarze finansów, zarządzania, umiejętności negocjacji i obsługi klienta.

Fundacja PGE "Energia z Serca" nagrodzona na Europower

15 kwietnia 2014 roku podczas Wielkiej Gali Liderów Świata Energii Fundacja PGE „Energia z Serca” została nagrodzona w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi, firm i przedsięwzięć, które w znaczący sposób wpływają na rozwój sektora energetycznego w Polsce. Kapituła Konkursu nagrodziła Fundację PGE „Energia z Serca” za wspieranie lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości opieki medycznej oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

I miejsce w kategorii Energetyka w rankingu Top Marka 2013

Wyniki badań zostały ogłoszone 30 września 2013 roku przez miesięcznik „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. W tegorocznej, szóstej już edycji badania, przeanalizowano publikacje o pięciu najczęściej wymienianych markach z dziesięciu najczęściej opisywanych branż. W kategorii Energetyka pierwsze miejsce zajęła PGE Polska Grupa Energetyczna. Nasza marka uzyskała najwyższą sumę punktów ze wszystkich pięćdziesięciu liderów wyłonionych w badaniu oraz najwięcej punktów za liczbę publikacji i zasięg w sektorze.

Relacje inwestorskie PGE najlepsze w Polsce

PGE otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii Corporate Best for Investor Relations in Poland - najlepiej prowadzonych relacji inwestorskich w Polsce w ramach badania przeprowadzonego przez Thomson Reuters Extel w 2013 roku. Ponadto Przemysław Wasilewski, kierujący RI w PGE, otrzymał nagrodę dla osoby najlepiej prowadzącej relacje inwestorskie w Polsce. Wyniki badania prowadzonego przez Thomson Reuters Extel uznawane są za jeden z najważniejszych rankingów oraz jako źródło wiedzy o najlepszych praktykach na rynku kapitałowym.

PGE na 4 miejscu w międzynarodowym rankingu Top 100 Idealny Pracodawca

Polska Grupa Energetyczna znalazła się na 4 miejscu w międzynarodowym rankingu Top 100 organizowanym przez Universum w obszarze: Inżynieria. Badanie mierzy poziom atrakcyjności pracodawcy na rynku rekrutacji w stosunku do innych konkurencyjnych pracodawców. Ranking powstaje w wyniku niezależnych nominacji samych studentów.

Fundacja PGE „Energia z serca” z nagrodą portalu Cashcom.pl

Fundacja PGE „Energia z serca” zdobyła nagrodę portalu Cashcom.pl za szczególne zaangażowanie w działalność CSR. Portal Cashcom.pl przyznał fundacji nagrodę w kategorii „Zaangażowanie społeczne” doceniając skuteczne integrowanie działań o charakterze ekonomicznym, społecznym i proekologicznym.

Fundacja PGE „Energia z serca” doceniona w raporcie Gazety Finansowej

Fundacja PGE „Energia z serca” została wyróżniona w raporcie „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” tygodnika Gazeta Finansowa. Jury XV edycji doceniło fundację PGE za umiejętne łączenie działalności biznesowej z zaspakajaniem potrzeb społeczeństwa i ochroną środowiska. 

Perła Polskiej Gospodarki

I miejsce w rankingu Perły Polskiej Gospodarki, w branży infrastrukturalnej.Nagrodę przyznali redakcja Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Innowator 2012 dla PGE w kategorii energetyka

Nagroda w rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw przygotowywanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i redakcję „Wprost”.

TOP MARKA 2012 – zwycięstwo PGE w kategorii marek energetycznych

Coroczny ranking najczęściej i najlepiej opisywanych marek przygotowywany przez miesięcznik „Press” oraz agencję informacyjną „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.

„Złota Setka” – I miejsce dla PGE Obrót S.A.

Ranking Największych Firm Podkarpacia organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie oraz Małopolski Instytut Gospodarczy. Wyniki publikowane są na łamach największego dziennika regionalnego – Nowiny. Nagrodę przyznano w 2012 r.

Pracodawca Godny Naśladowania – Medal dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów

Medal Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej za konsekwentny rozwój i modernizację firmy, tworzenie dobrego wizerunku pracodawcy, zapewnianie stabilizacji materialnej i zawodowej mieszkańcom regionu oraz dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego. Nagrodę przyznano w 2011 r.

Filary Polskiej Gospodarki – I miejsce w województwie łódzkim dla PGE GiEK S.A. oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Ranking przygotowany przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą. Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się stabilnością, mają znaczący udział w rozwoju regionu jako pracodawcy wspierający i promujący zatrudnienie i umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Nagrodę przyznano w 2011 r.

gkpge_biuroPrasowe_site