• PGE jest gotowa do aukcji na dostawy mocy, które ochronią przed black-outem

  27.07.2018

  • PGE, jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce, podpisała wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy, która umożliwi jej start w jesiennych aukcjach jako jeden silny podmiot, skupiający aktywa wszystkich wytwórców z Grupy.
  • Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli centrum korporacyjnego Grupy Kapitałowej.
  • Umowa o zarządzanie rynkiem mocy obejmuje spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna i PGE Energia Ciepła wraz z Elektrociepłownią Zielona Góra, PGE Toruń i ZEW Kogeneracja.
  • Pierwszą certyfikację do udziału w aukcjach na dostawy mocy na lata 2021, 2022 i 2023 z powodzeniem przeszły wszystkie zgłoszone 142 jednostki wytwórcze, o łącznej mocy 17,3 GW.
  • Do rynku mocy Grupa PGE zgłosi bloki na węgiel brunatny, kamienny i gaz, farmy wiatrowe, elektrownie wodne i biomasowe oraz elektrownie szczytowo-pompowe.
  • Największa grupa energetyczna w Polsce działa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczania ryzyka wystąpienia black-outu, czyli utraty zasilania obejmującego nawet kilka milionów odbiorców.
 • Nowe otwarcie w dialogu społecznym Grupy PGE

  04.07.2018

  Konstruktywnie, systematycznie i świadomie, ale przede wszystkim na bieżąco i prewencyjnie – tak ma być prowadzony dialog społeczny w spółkach Grupy Kapitałowej PGE. Zarząd PGE spotkał się w Nałęczowie ze związkami zawodowymi PGE Dystrybucji i PGE Obrotu, z którymi 21 maja zakończono spory zbiorowe.

 • Grupa PGE ogłasza wezwanie na 100 proc. akcji Polenergii

  22.05.2018

  • PGE Polska Grupa Energetyczna jest zainteresowana zakupem wszystkich akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy energetycznej Polenergia.
  • Przejęcie tego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, ponieważ stanowi szansę na rozwój i wzrost większości segmentów jej działalności.
  • Polenergia prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych, produkcji ciepła w ekologicznym procesie kogeneracji opartej na paliwie gazowym, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.
  • Przejęcie aktywów Polenergii wpłynęłoby także na zmniejszenie średniej emisyjności Grupy PGE, przede wszystkim ze względu na zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych. 
  • Projekty rozwojowe prowadzone przez Polenergię uzupełniają działania już prowadzone przez Grupę PGE. Wśród nich wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę.
 • Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE po pierwszym kwartale 2018 roku

  15.05.2018

  • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 2,2 mld zł, notując 14-proc. wzrost rok do roku
  • PGE osiągnęła zysk netto w wysokości 1 mld zł, czyli 2 proc. więcej niż przed rokiem
  • Grupa integruje aktywa skupione w spółce PGE Energia Ciepła i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa
  • Konsolidacja aktywów wpłynęła na bardzo dobre wyniki operacyjne – produkcja energii elektrycznej wyniosła 17,7 TWh (wzrost o 18 proc. r/r), sprzedaż energii elektrycznej 10,5 TWh (wzrost o 5 proc. r/r), a sprzedaż ciepła 23,5 PJ (wzrost o 198 proc. r/r)
 • PGE opracuje prototyp robota do zadań specjalnych w elektrowni

  23.04.2018

  Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z NCBR otrzyma 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.   

gkpge_biuroPrasowe_site