• PGE Nowa Energia finalizuje budowę 18 punktów ładowania

  04.09.2018

  Grupa PGE wchodzi na rynek ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Po stacji ładowania w Łodzi, uruchomiono stację ładowania w Krynicy-Zdroju, a wkrótce kierowcy będą mogli naładować samochody elektryczne również w Siedlcach, Rzeszowie i w Lądku-Zdroju.  Do końca września spółka będzie dysponować łącznie 25 punktami ładowania o całkowitej mocy 344 kW. 

 • PGE zbuduje łączność bezprzewodową LTE 450 dla energetyki

  09.08.2018

  Spółka PGE Systemy, należąca do Grupy PGE, otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz. Stworzenie cyfrowej sieci łączności jest jednym z elementów budowy inteligentnej sieci energetycznej. Bezprzewodowa sieć LTE 450 pozwoli szybciej i sprawniej przywracać zasilanie w czasie letnich i zimowych anomalii pogodowych. 

 • Dobre wyniki umacniają Grupę PGE na pozycji lidera rynku energii i ciepła

  07.08.2018

  • Grupa utrzymuje serię dobrych wyników operacyjnych i w pierwszym półroczu 2018 roku wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 3,7 mld zł (notując 7-proc. wzrost rok do roku) oraz 1,3 mld zł zysku netto
  • Grupa kontynuuje proces integracji aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, m.in. poprzez zawieranie kolejnych porozumień o współpracy z samorządami w walce ze smogiem
  • Konsolidacja aktywów kupionych od EDF wpłynęła na dobre wyniki operacyjne – produkcja energii elektrycznej wyniosła 32,9 TWh (wzrost o 18 proc. r/r), sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 20,7 TWh (wzrost o 5 proc. r/r), a sprzedaż ciepła 29,0 PJ (wzrost o 174 proc. r/r)
  • Akwizycja nowych aktywów przyniosła również całkowity finansowy wpływ w wysokości 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA
  • Grupa zwiększyła produkcję z węgla kamiennego o 97 proc., produkcję z gazu o 53 proc. i produkcję w elektrowniach szczytowo-pompowych o 11 proc. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe spadła o 15 proc. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych
 • Grupa PGE publikuje raport zintegrowany: Kreujemy odpowiedzialną energetykę jutra

  03.08.2018

  Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2017 rok w kompleksowy, a zarazem przystępny i atrakcyjny sposób, przedstawia działalność największej firmy sektora elektroenergetycznego. W tegorocznym raporcie nacisk położony został na transformację Grupy i jej rolę w kreowaniu odpowiedzialnej energetyki jutra.  

 • PGE popiera propozycję dotyczącą zwiększenia transparentności na rynku obrotu energią

  31.07.2018

  Popieramy wszelkie działania mające na celu podniesienie transparentności rynku energii i doprowadzenie do sytuacji, w której ceny giełdowe energii elektrycznej rzetelnie i w pełni odzwierciedlają sytuację rynkową. Dlatego podzielając troskę Ministerstwa Energii o rozwój rynku, spółka przyjęła do wiadomości informację o zmianach dotyczących obowiązku obrotu energią i będzie realizować handel poprzez rynki zorganizowane w całości – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

gkpge_biuroPrasowe_site