Wizyta związana była z promocją programu prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, w ramach, którego przewidywana jest m.in. oferta publiczna akcji PGE. - Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to element naszych przygotowań do pozyskania kapitału, który posłuży nam do realizacji zaplanowanych inwestycji. To doskonała okazja spotkania się z potencjalnymi inwestorami, zaprezentowania im naszej Grupy, jej potencjału i perspektyw rynku, na którym działamy – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes PGE. – Zamierzamy kontynuować rozmowy z inwestorami do czasu rozpoczęcia oferty publicznej oraz debiutu giełdowego. PGE Polska Grupa Energetyczna jest przygotowana organizacyjnie do IPO i debiutu na GPW. Spółka oczekuje, że powinno to nastąpić do końca 2009 r., ale ze względu na trudną sytuację na rynkach finansowych ostateczny termin oferty akcji PGE nie jest ustalony.