• PGE nagrodzona za „Raport roczny 2016”

  19.10.2017

  PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła trzecie miejsce w kategorii głównej konkursu „The Best Annual Report 2016”. Ponadto wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców za największą wartość analityczną otrzymał internetowy raport roczny PGE, który od dwóch lat publikowany jest w formie „Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej PGE”.

 • Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy z udziałem PGE

  19.10.2017

  „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Filary polskiej gospodarki przyszłości” pod takim hasłem odbywa się III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach. W debacie dotyczącej przyszłości energetyki wziął udział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 • Prąd jest lepszy z dodatkami

  17.10.2017

  PGE Obrót rozpoczęła ogólnopolską kampanię marketingową "Prąd jest lepszy z dodatkami", w której podkreśla kompleksowość produktów i usług oferowanych klientom.

 • PGE z umową na dostawy energii dla PSE za 310 mln zł

  16.10.2017

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2018 roku. Wartość kontraktu wynosi 310 mln zł.

 • „Nowy Impuls 2017” dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej

  13.10.2017

  PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała wyróżnienie „Nowy Impuls 2017” za realizację bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Nagrody wręczono podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie.