• PGE w procesie zmiany. Dobre, zgodne z oczekiwaniami, wyniki finansowe i operacyjne w 2017 roku.

  06.03.2018

  • Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą sieciowego ciepła z miejskich elektrociepłowni.
  • Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wyniósł blisko 57 TWh  i wzrósł o 6 proc. w stosunku do 2016 r., wzrost produkcji z gazu wyniósł aż 23 proc. Aktywa Grupy PGE wyprodukowały też ok. 25 mln GJ ciepła.
  • Grupa utrzymuje trend dobrych wyników finansowych, wypracowując satysfakcjonujący zysk netto w wysokości 3,5 mld zł oraz solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 7,6 mld zł, o 4 proc. wyższy niż w 2016 r.
  • Nakłady na inwestycje w 2017 roku wyniosły 6,8 mld zł. Nowe bloki w Opolu osiągnęły ok. 90 proc. zaawansowania prac, a nowy blok w Turowie ok. 50 proc.
  • Grupa PGE analizuje budowę trzech bloków gazowych o łącznej mocy 1500 MW.
  • Projekt zakładający budowę 1000 MW mocy wiatrowych na morzu do realizacji w perspektywie połowy przyszłej dekady.
  • Szacowane nakłady na dostosowanie do unijnych norm środowiskowych, czyli konkluzji BAT, dla całej Grupy PGE wraz z nowymi aktywami, wyniosą ok. 1,9 mld złotych. To mniej, niż zakładano.
 • PGE: ponad 90 mln zł na inwestycje proekologiczne w Bydgoszczy

  02.03.2018

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wmurowała kamienie węgielne pod inwestycje proekologiczne w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Dzięki realizacji rozbudowy instalacji odsiarczania, a także budowy instalacji odazotowania spalin, elektrociepłownia spełni rygorystyczne unijne wymagania środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

 • PGE Ventures podsumowuje program scoutingowy i przedstawia ambitne plany na przyszłość

  28.02.2018

  W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures, funduszu z Grupy PGE, zgłosiło się prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne trzy umowy są właśnie finalizowane. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejne, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych.

  PGE Ventures Piotr Czak
 • Trzy odrzutowo-energetyczne place zabaw na Lotnisku Chopina

  19.02.2018

  Na Lotnisku Chopina działają już trzy niecodzienne place zabaw umilające najmłodszym pasażerom czas oczekiwania na podróż. Dwa znajdują się w Strefie Schengen, a jeden w Non-Schengen. Wszystkie zostały wyposażone w zabawki nawiązujące swoim kształtem do lotnictwa pasażerskiego i energetyki. Na największym spośród placów, który został otwarty dziś, znajdują się zjeżdżalnie w kształcie Dreamlinera LOT-u i elektrowni wiatrowej PGE.

 • PGE najlepsza wśród spółek przemysłowych w XI edycji RESPECT Index

  06.02.2018

  Grupa PGE otrzymała najwyższy wynik wśród spółek z kategorii „przemysł” notowanych w indeksie RESPECT warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. PGE jest obecna w tym indeksie nieprzerwanie od 2011 roku.

  PGE najlepsza wśród spółek przemysłowych w XI edycji RESPECT Index