Gala Paszportów Polityki

15.01.2013, 12:40

Opis:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wspiera Galę jako Mecenas Polskiej Kultury

gkpge_biuroPrasowe_site