23. Forum Ekonomiczne w Krynicy

03.09.2013, 00:01

Opis:

PGE Polska Grupa Energetyczna objęła patronat ścieżki tematycznej dotyczącej tematów energetycznych w trakcie trwania Forum.

Europejski Kongres Finansowy

24.06.2013, 12:21

Opis:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest Partnerem Głównym wydarzenia.

Europejski Kongres Gospodarczy

14.05.2012, 12:22

Opis:

PGE Polska Grupa Energetyczna była Sponsorem wydarzenia.

II Europejski Kongres Finansowy

23.05.2012, 12:25

Opis:

PGE Polska Grupa Energetyczna była Głównym Partnerem Kongresu.

V Kongres Kobiet

14.06.2013, 12:26

Opis:

PGE jest partnerem strategicznym wydarzenia.

XXII Forum Ekonomiczne

04.09.2012, 12:27

Opis:

PGE Polska Grupa Energetyczna była Patronem Ścieżki Tematycznej dotyczącej tematów energetycznych.

gkpge_biuroPrasowe_site