Grupa PGE chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. We wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE wdrożone  zostały przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są  jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich  ochrony.

W Grupie Kapitałowej PGE przyjęto Kartę Zasad Przetwarzania Danych, która jest zobowiązaniem dla wszystkich pracowników Grupy do ochrony prywatności i danych wszystkich osób, których dane przetwarzamy w ramach naszej działalności. Spółki wyznaczyły również  Inspektorów Ochrony Danych lub osoby nadzorujące obszar ochrony danych.