W zakresie ochrony danych osobowych swoich pracowników, klientów i kontrahentów Grupa Kapitałowe PGE wypracowała Kartę Zasad ochrony danych osobowych.

Dzięki Karcie Zasad ochrony danych osobowych spółki z Grupy Kapitałowej PGE utrzymują najwyższy standard ochrony danych i komunikacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami.

 

Karta Zasad ochrony danych osobowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

Wartości

Prywatność i ochrona danych to wartości ważne dla GK PGE. Bez tych wartości osoba może być pozbawiona podmiotowości. Można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

Styl

Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. W komunikacji z klientami, kontrahentami i Pracownikami  zapewniamy zrozumienie dla okoliczności, w jakich się Państwo znajdują i waszych potrzeb.

Legalność

W GK PGE dane są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

W GK PGE dba się o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. W GK PGE ustala się i spełnia obowiązki ochrony danych.

Rzetelność

GK PGE wykorzystuje dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarza tylko dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

GK PGE komunikuje uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą.

Przejrzystość

GK PGE dba o możliwie prostą i czytelną komunikację. GK PGE stara się, aby komunikacja była zrozumiała i przejrzysta, aby każdy mógł zrozumieć przekazywane komunikaty.

Celowość

W GK PGE dane zbierane są w konkretnych celach i nie są wykorzystywane inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnione są wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformowanie o zmianie celu przetwarzania).

Minimalizacja

W GK PGE minimalizuje się przetwarzanie danych. GK PGE nie pozyskuje danych na zapas, udostępnia je tylko osobom, które muszą je znać i przechowuje tylko tak długo, jak są potrzebne.

Prawidłowość

GK PGE dba o prawidłowość danych, weryfikuje dane i umożliwia ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem.

Bezpieczeństwo

GK PGE dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo danych. GK PGE wdraża procedury oraz szkoli Pracowników.

Rozliczalność

GK PGE dokumentuje postępowanie z danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia obowiązków.

Sprawdź jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w PGE S.A. dla:

  1. Nadawców korespondencji do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  2. Pracowników naszych kontrahentów (przetwarzamy Twoje dane w związku z realizacją umowy)
  3. Współpracowników PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku ze zleconym projektem, usługą, umową)
  4. Kandydatów do pracy