Zgromadzenie Wspólników spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica -2 sp. z o.o.

działając na podstawie Uchwały Nr 1 z dnia 21.05.2019 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica -2 sp. z o.o. (dalej „Członek Zarządu”), które zostanie przeprowadzone przez komisję kwalifikacyjną powołaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica -2 sp. z o.o.