Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2019 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 2019.1)

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1

Odnawialne źródła energii w tym:
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

3,53
0,99
1,76
0,78
0,00
2 Węgiel kamienny 43,21
3 Węgiel brunatny 46,38
4 Gaz ziemny 6,70
5 Inne 0,18
RAZEM 100,00
gkpge_bip_site