Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w ilości 7 600 Mg dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. Elektrociepłownia Czechnica w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/56/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 07 grudnia 2018 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 52 400 Mg dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. Elektrociepłownia Czechnica w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/55/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 07 grudnia 2018 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

gkpge_biomasa_site