Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 128 200 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/24/2019

Termin składania ofert: najpóźniej do 03 lipca 2019 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w formie zrębków z upraw energetycznych w ilości 19 800 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/25/2019

Termin składania ofert: najpóźniej do 03 lipca 2019r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w formie peletów ze słomy w ilości 7 750 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/26/2019

Termin składania ofert: najpóźniej do 03 lipca 2019 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

gkpge_biomasa_site