Baza wiedzy

2014.08.14

Plan redukcji emisji CO2 w USA - magia wielkich liczb i mała redukcja absolutna

Raport przedstawia założenia amerykańskiej polityki klimatycznej, szczegółową analizę miksu energetycznego USA oraz jego prognozę, a także scenariusz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Energetyka odpowiada za zaledwie jedną trzecią emisji CO2 w Stanach Zjednoczonych. Nowe regulacje dotyczące redukcji emisji w sektorze elektroenergetycznym uwzględniają specyfikę lokalną poszczególnych stanów i są oparte na racjonalnych założeniach. Z europejskiego punktu widzenia można je jednak uznać za mało ambitne. Prognozy miksu energetycznego nie wskazują na transformację, zwłaszcza w sektorze wydobycia węgla. Scenariuszu referencyjny nie zakłada istotnej redukcji emisji.

Właścicielem publikacji jest Departament Strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Do reprodukcji niniejszej publikacji w celach edukacyjnych i innych niekomercyjnych nie jest wymagana zgoda autora publikacji, pod warunkiem poszanowania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Reprodukcja w celach komercyjnych jest zabroniona bez uprzedniego pisemnego pozwolenia autora publikacji.