1) Dokładną nazwę drużyny, zespołu, zawodnika;

2) Formę prowadzenia działalności (spółka/fundacja/stowarzyszenie/wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inne);

3) Numer KRS lub kopie innych aktualnych dokumentów identyfikacyjnych;

Opis projektu:
- Wydarzenie/impreza – gdzie, kiedy, ilu uczestników, jaka przewidywana publiczność, zasięg imprezy, przewidywane atrakcje podczas wydarzenia,

lub

- Klub, drużyna, sekcja itd. – jaka dyscyplina, jak długo istnieje, ilu zawodników/członków, w jakich wydarzeniach/meczach biorą udział, jakie osiągniecia, itp.;

4) Współpracę podejmiemy jedynie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;

5) Okres współpracy - preferujemy projekty długofalowe min. 3 miesiące;

6) Rodzaj dyscypliny sportowej -preferowane dyscypliny sportowe zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, itp.