Projekt wsparcia sportu amatorskiego dzieci i młodzieży realizowany jest na zasadzie konkursu na najciekawsze projekty. Skierowany jest do społeczności lokalnych na terenie całego kraju. Chcielibyśmy zaangażować się w nisko i średnio budżetowe wsparcie młodych sportowców amatorów. Preferujemy projekty wsparcia dla sportów zespołowych takich jak piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka. Naszym celem jest włączenie się w projekty przewidujące długookresową współpracę.

Energia jest potrzebna każdemu sportowcowi niezależnie czy to poziom amatorski czy profesjonalny. Dlatego PGE chce zapewnić energię również sportowcom amatorom!

Zapraszamy do kontaktu z nami! Wyślij swoją ofertę wraz z uzupełnionym wnioskiem, a my skontaktujemy się z Tobą jeśli zainteresuje nas Twój projekt.