Współpracę podejmiemy jedynie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją sporządzenia oferty, która znajduje się w zakładce Jak przygotować ofertę. Dopuszczamy podjęcie współpracy ze współorganizatorami, z których co najmniej jeden prowadzi działalność gospodarczą.