- z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;

- dopuszczamy podjęcie współpracy ze współorganizatorami, z których co najmniej jeden prowadzi działalność gospodarczą;

- oferty sporządzone nieprawidłowo lub niekompletnie, a także podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentacji nie będą rozpatrywane.

gkpge_sponsoringSportu_site