Pamiętaj o kilku zasadach, które powinno zawierać Twoje zgłoszenie:

1) Dokładną nazwę drużyny, zespołu, zawodnika;

2) Formę prowadzenia działalności (spółka/fundacja/stowarzyszenie/wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inne);

3) Numer KRS lub kopie innych aktualnych dokumentów identyfikacyjnych;

Opis projektu:
- Wydarzenie/impreza – gdzie, kiedy, ilu uczestników, jaka przewidywana publiczność, zasięg imprezy, przewidywane atrakcje podczas wydarzenia,

lub

- Klub, drużyna, sekcja itd. – jaka dyscyplina, jak długo istnieje, ilu zawodników/członków, w jakich wydarzeniach/meczach biorą udział, jakie osiągniecia, itp.;

4) Współpracę podejmiemy jedynie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;

5) Okres współpracy - preferujemy projekty długofalowe min. 3 miesiące;

6) Rodzaj dyscypliny sportowej -preferowane dyscypliny sportowe zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, itp.

W ramach współpracy oczekujemy m.in.:

- Umieszczenia logo PGE na plakatach, koszulkach – strojach sportowych, billboardach, banerach, boiskach itp.

- Informacja o naszym wsparciu umieszczona w mediach społecznościowych drużyn, zespołów, umieszczenie logo na stronach internetowych, ew. mediach lokalnych i regionalnych;

- Inne wskazane w ofercie.

*Podany zakres świadczeń jest przykładowy i będzie on ustalany indywidualnie

Współpracę będziemy mogli podjąć tylko:

- z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;

- dopuszczamy podjęcie współpracy ze współorganizatorami, z których co najmniej jeden prowadzi działalność gospodarczą;

- oferty sporządzone nieprawidłowo lub niekompletnie, a także podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentacji nie będą rozpatrywane.

gkpge_sponsoringSportu_site