SPOTLIGHT KIDS - Platforma Promocji Sztuki Współczesnej dla Dzieci - powstała z inicjatywy Eweliny Krysiak i kilku osób zaangażowanych w promocję sztuki współczesnej. W projekt włączyło się wielu znakomitych artystów, wyrażających się poprzez różne media, dając tym samym możliwość zapoznania się dzieci z malarstwem, fotografią, instalacjami, rzeźbą czy video-artem. Spotkania odbywają się  w miejscach ważnych dla świata sztuki i jej odbiorców.
SPOTLIGHT KIDS to całodzienne rodzinne obcowanie ze sztuką w jej różnych odsłonach. Artyści, pedagodzy i znawcy sztuki postanowili przybliżyć szerokiemu gronu małych odbiorców zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej.  Wierzą, że obcowanie z nią od wczesnej młodości jest nieodłącznym elementem budowania własnej tożsamości i poznawania świata. Starają się też odpowiedzieć na pytania: Co potrafi artysta, dlaczego jest artystą?  Czym jest sztuka, gdzie jej szukać?  Jak i czy interpretować sztukę współczesną?  Jak ją zrozumieć? Czy warto?  
Tym razem warsztaty dla dzieci odbyły się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podczas całodniowej przygody ze sztuką współczesną organizatorzy nawiązali do wystawy prezentującej kolekcję muzeum, w ramach projektu Warsaw Gallery Weekend. Przygotowali je ważni artyści młodego polkolenia: Honza Zamojski, Magdalena Karpińska oraz ikony polskiego designu reklamowego: Cyber Kids on Real oraz przemysłowego – Code Design. Dzieci poznały różnorodność narzędzi warsztatu malarza, dowiedziały się czym posługiwali się artyści kiedyś i czego używają współcześnie.  Mali plastycy testowali wszystkie omawiane narzędzia i techniki tworząc własne prace.
Wcześniej takie imprezy odbywały się  m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, np. podczas finisażu wystawy „Mark Rothko. Obrazy z National Gallery of Art w Waszyngtonie”. We współpracy z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Narodowym Centrum Kultury został przygotowany  program edukacyjny dla dzieci i ich rodziców nawiązujący do twórczości jednego z najbardziej znanych  artystów sztuki współczesnej na świecie, czołowego przedstawiciela ekspresjonizmu abstrakcyjnego, a jednocześnie zaangażowanego pedagoga – Marka Rothki.  Dzieci pożegnały  znakomitą wystawę Marka Rothki w towarzystwie Sztukostworów.
{{widget type="content/img" src="visuals/sponsorship_culture/slk.jpg"}}

gkpge_sponsoringKultury_site