Tematem przewodnim tegorocznego, czwartego koncertu był udział mniejszości narodowych i wyznaniowych oraz cudzoziemców w walce o niepodległość Rzeczypospolitej.

Koncert poprowadził znany aktor i reżyser Wojciech Malajkat. Opowiadał o patriotyzmie Polaków z wyboru oraz o historii rodów, które związały się z Rzeczypospolitą na wiele pokoleń. Wspominał i podkreślał niezwykłość Polski Jagiellonów, państwa wielu kultur i narodowości, gdzie pokojowo współistniały największe religie świata. Muzeum Powstania Warszawskiego, upamiętnia zryw niepodległościowy, w którym – jak się szacuje, wzięło udział po stronie polskiej nawet osiemnaście różnych narodowości.

Podczas koncertu goście mogli posłuchać m.in. najstarszej polskiej pieśń średniowieczna - Bogurodzicy, utworów z okresu powstania listopadowego (Litwinka, Hymn Legionistów Litewskich) oraz wielu innych we współczesnych aranżacjach.

Wykonawcami pieśni byli wokaliści jazzowi Ola Turkiewicz i Marek Bałata, a towarzyszyli im m.in. genialny skrzypek Vasyl Popadiuk z Kanady oraz ormianin Tigran Aleksanyan, grający na tradycyjnych instrumentach dętych.

gkpge_sponsoringKultury_site