Powrót

Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z pozostałymi inwestorami tj. ENEA S.A., Energa S.A., PGNiG S.A. oraz o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy inwestorami a Polimex-Mostostal S.A.

  • Numer raportu: 69/2016
  • Data sporządzenia raportu: 06.12.2016 17:05
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. rozpoczęły się kierunkowe rozmowy prowadzone pomiędzy Spółką i spółkami ENEA S.A., Energa S.A., PGNiG S.A. („Inwestorzy”) oraz pomiędzy Inwestorami a spółką Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna („Polimex”). Celem tych rozmów jest wypracowanie struktury potencjalnego zaangażowania kapitałowego Inwestorów w Polimex („Inwestycja”) oraz wypracowanie potencjalnego modelu współpracy pomiędzy Inwestorami przy realizacji Inwestycji.

Na chwilę rozpoczęcia negocjacji, Spółka nie zaciągnęła żadnego zobowiązania w przedmiocie realizacji Inwestycji.

O kolejnych etapach procesu Inwestycji, Spółka poinformuje w odrębnych raportach.
gkpge_relacjeInwestorskie_site