Powrót

Złożenie wraz z partnerami nowej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

  • Numer raportu: 68/2016
  • Data sporządzenia raportu: 30.11.2016 20:30
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2016 z 16 września 2016 roku informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku Spółka wraz z ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. („Partnerzy Biznesowi”) złożyła EDF International SAS („EDF”) nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową.

Złożenie nowej oferty przez Partnerów Biznesowych nastąpiło w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania oferty złożonej 16 września b.r.

Nowa oferta będzie ważna przez 90 dni od daty złożenia i jest uzależniona m.in. od wyników badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących ewentualnej transakcji.
gkpge_relacjeInwestorskie_site