Powrót

Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-październik 2016 r.

  • Numer raportu: 62/2016
  • Data sporządzenia raportu: 18.11.2016 17:11
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-październik 2016 r. (narastająco).

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 43,7 TWh (wobec 46,4 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 30,4 TWh (32,8 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.).

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 35,7 TWh (32,4 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.).

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 28,4 TWh (27,7 TWh w okresie styczeń-październik 2015 r.).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.
gkpge_relacjeInwestorskie_site